Częste pytania

1. Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w dniu 19 tycznia 2013, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1, C1+E;
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A,  jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E;
 • 24 lata dla pojazdów określonych w prawie jazdy:
  - A - jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2;
  - D i D+E.

Dodatkowo wyjaśniamy, że na kurs ww. kategorii można zapisać się najwcześniej na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

2. Ile razy mogę przystępować do egzaminu na prawo jazdy?

Do skutku i pamiętaj, że zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie dnia 19 stycznia 2013 r. obowiązek odbycia szkolenia dodatkowego po trzecim nieudanym egzaminie został zniesiony.

3. Ile czasu ważny jest egzamin z teorii?

Bezterminowo.

4. Jakie dokumenty są potrzebne przy zapisie na kurs?

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. 

Kursant przed rozpoczęciem kursu jest obowiązany uzyskać numer PKK. PKK jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenia.
W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, urzędu i w wydziale komunikacji złożyć następujące dokumenty:

 • jedną wyraźną, kolorową fotografię, bez nakrycia głowy, lewy profil twarzy z widocznym uchem;
 • dowód osobisty lub paszport - dla stwierdzenia tożsamości;
 • zgodę rodziców / opiekunów w przypadku gdy jeszcze nie osiągnąłeś pełnoletności i wymaganego wieku dla danej kategorii;
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie);
 • orzeczenie lekarskie;

Dopiero po uzyskaniu numeru PKK możesz rozpocząć szkolenie w naszym ośrodku.

5. Jakie dokumenty upoważniają do zapisu na egzamin państwowy?

Aby zapisać się na egzamin państwowy należy posiadać aktualny dowód osobisty, Profil Kandydata na Kierowcę.

6. Ile ważny jest kurs prawa jazdy?

Kurs prawa jazdy ważny jest bezterminowo, tak więc nawet jeżeli przerwiesz go w trakcie, bądź po ukończeniu kursu nie złożysz dokumentów do WORD-u, nie jesteś ograniczony żadnym terminem aby powrócić do jego kontynuacji, bądź do zapisania się na egzamin państwowy.

7. Ile godzin jednorazowo można jeździć w trakcie jednego spotkania z instruktorem?

Niezależnie od kategorii kursu prawa jazdy do ósmej godziny jazd praktycznych kursant może jeździć maksymalnie dwie godziny dziennie, natomiast po ósmej godzinie jazd praktycznych przyszły kierowca ma możliwość umówienia się na trzy godziny jazd w trakcie jednego spotkania z instruktorem.

8. Jak wybrać instruktora nauki jazdy?

Jeżeli masz już wybranego instruktora z polecenia, zgłoś ten fakt w biurze ośrodka, a zostaniesz umówiony właśnie do niego. Natomiast jeśli nie wiesz z kim chciałbyś jeździć pracownicy biura pomogą Ci wybrać instruktora kierując się Twoją dyspozycyjnością i wymaganiami.

PAMIĘTAJ, że zawsze możesz zmienić instruktora, wystarczy, że zgłosisz ten fakt w biurze.

9. Czy egzamin państwowy muszę zdawać w miejscu stałego zameldowania?

Absolutnie nie. Możesz zdawać egzamin państwowy w każdym wybranym przez Ciebie ośrodku Ruchu Drogowego na terenie całej Polski. Jedynie po zdanym egzaminie i otrzymaniu uprawnień na daną kategorię, o którą się ubiegałeś, dokument prawa jazdy będziesz zobowiązany odebrać w Wydziale Komunikacji podlegającym pod adres zameldowania.

10. Gdzie można wykonać badanie lekarskie - orzeczenie lekarskie?

Badanie lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców.

Tylko po co masz szukać takiego lekarza? W Naszym OSK zrobisz badania na miejscu, nigdzie nie musisz chodzić.

11. Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy kat B, A?

Na dzień dzisiejszy w Warszawie całkowity koszt kat. B to 250 zł (egzamin teoretyczny 50 zł + egzamin praktyczny 200 zł), kat. A to 250 zł (egzamin teoretyczny 50 zł + egzamin praktyczny 200 zł).

12. Ile jest pytań na egzaminie teoretycznym i jak długo on trwa?

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie dnia 19 stycznia 2013 r. egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z 32 pytań. Obejmuje on:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

Każde pytanie zawiera JEDNĄ prawidłową odpowiedź, przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 • a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy podstawowej;
  - na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund
 • b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi zaznaczonych literami A, B, C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej;
  - na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Nie można powracać do pytań wstecz.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

13. Czy mogę zmienić instruktora w trakcie trwania kursu prawa jazdy ?

Oczywiście, pamiętaj, że w każdej chwili możesz przyjść do naszego biura i wyrazić chęć zmiany instruktora. 

Nawet jeśli jesteś już umówiony na jazdy praktyczne możesz zgłosić w dowolnym momencie szkolenia, fakt, że chciałbyś zmienić instruktora prowadzącego.

Bez żadnych konsekwencji, bez żadnych problemów, bez stresu.

Back to top