Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji polega na podejściu do egzaminy państwowego na prawo jazdy, na tych samych zasadach jak osoba starająca się po raz pierwszy o uprawnienia do kierowania pojazdem.

Jeśli osoba skierowana na taki egzamin posiada kilka kategorii prawa jazdy, wymagane jest  zdanie egzaminy z każdej kategorii  osobno (z części teoretyczne i praktycznej).

Sprawdzeniu kwalifikacji podleją:

osoby posiadające prawo jazdy:

  • w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji
  • razie przekroczenia 24 punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym,

0soby ubiegające się:

  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji
  • zwrot zatrzymanego prawa jazdy , którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

Egzamin należy zdać za pierwszym podejściem. Nie ma możliwości powtórnego podejścia do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Negatywny wynik egzaminu powoduję ze trzeba ponownie przejść cały cykl szkolenia – pełen kurs na prawo jazdy danej kategorii.

Osoby chcące solidnie przygotować się do sprawdzenia kwalifikacji na  kategorii B lub A zapraszamy do zakupu aktualnych materiałów szkoleniowych w naszej szkole.

Więcej informacji na temat szkoleń pod nr telefonu 882 812 882.

 Koszt podręcznika i aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych to 35 zł. Posiadamy jedne z najlepszych materiałów dostępnych na rynku – system SPS.

testy podręcznik prawo jazdy 2018 warszawa

 

Back to top