1. REGULAMIN SZKOŁY JAZDY EXPERT
 2. ROZPOCZĘCIE KURSU

  1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia w OSK Expert jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (nr PKK) dostarczony najpóźniej 1 dnia wykładów.
  1. Cena kursu zawiera
   • badania lekarskie
   • szkolenie z Pierwszej Pomocy
   • materiały dydatktyczne (wydawane 1 dnia wykładów)
   • egzaminy wewnętrzne – teoretyczny i praktyczny (nieograniczona ilość)
   • zajęcia teoretyczne 30 godzin (1 godzina = 45 minut) – nieograniczona ilość
   • zajęcia praktyczne ( 1 godzina = 60 minut)
    • A – 20 godzin
    • B – 30 godzin
  1. PKK
  • orzeczenie lekarskie – warunkiem uzyskania orzeczenia jest pozytywne przejście badań lekarskich
  • dowód tożsamości
  • zdjęcie

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami, kurs dla kandydatów na kierowców obejmuje:

  1. część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
   a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
   b) obowiązków i praw kierującego pojazdem.
  2. Po zaliczeniu szkolenia teoretycznego kursant może rozpoczać szkolenie praktyczne – przydzielony instruktor prowadzący kontaktuje się z kursantem.
  3. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej "nauką jazdy", przeprowadzaną:
   a) na placu manewrowym,
   b) w ruchu miejskim oraz
   c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
  4. naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
  5. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej "egzaminem wewnętrznym".
  6. na szkolenie praktyczne – jazdy , kursant jest zobowiązany posiadać dowód tożsamości.

  UWAGA!  Jazdy odwołujemy  do godziny 18.00 dnia poprzedniego w dni robocze w przeciwnym razie jest to nieobecność i te godziny trzeba dokupić.

  Zgodnie z wymogiem ustawowym Kandydat na kierującego musi odbyć szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kat. B w wymaganej ilości 30 godzin oraz w kat. A – 20 godzin.

              Jeśli jazdy nie zostały odwołane to Kandydat na kierującego ponosi koszt utraconych godzin jazd  30  PLN / ilość godzin utraconych), wpłata przed          umówieniem terminu jazd wpłata ( płatność dokonana w Biurze/przelewem)

  AKTUALIZACJA PKK – zakończenie szkolenia

  Warunkiem zwolnienia PKK jest zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym (uwaga! PKK aktualizowane jest w godzinach pracy biura).

  PŁATNOŚCI

  Kursant jest zobowiązany uiszczać opłatę za kurs zgodnie z systemem ratalnym lub zaproponowanym oraz zatwierdzonym przez kierownika ośrodka swoim systemem ratalnym na konto szkoły lub gotówką w biurze (szkoła nie posiada możliwości płatności kartą).

  System ratalny                                                                                                                       I rata 300 PLN , w dniu badań - jeśli Pan/Pani przechodzi badania u naszego lekarza (płatność gotówką) lub w dniu wykładów - jeśli badania są robione we własnym zakresie (nie zwracamy opłaty za badania lekarskie zrobione we własnym zakresie)                      II rata do rozpoczęcia 5 godz. jazd min. 600 PLN,                                                             III rata do rozpoczęcia 15 godz jazd pozostała kwota.

  KONTAKT Z BIUREM

  W godzinach pracy biura:

  Poniedziałek – Środa 9:00 – 18:00  Czwartek, Piątek 10:00 – 17:00

Back to top